1- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Les seves dades personals seran tractades per Club Voleibol Les Franqueses amb adreça a Zona Esportiva s/n, de Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) i amb NIF G67533646.

2- FINALITATS

Les dades seran tractades, sempre que ens hagi proporcionat el seu consentiment mitjançant el marcatge de les respectives caselles establertes a l’efecte en el formulari de registre, per:

Enviar-li informació del Club Voleibol Les Franqueses, en endavant el Club, i altre informació que hagin de conèixer els/les socis/es.

Enviar-li informació addicional com, invitacions a esdeveniments, enquestes d’opinió o productes del Club com ara descomptes o promocions per entrades a partits, marxandatge, etc.

Enviar-li informació, descomptes o promocions de tercers amb els quals el Club pugui mantenir una relació comercial o de col·laboració, patrocinadors del Club, per oferir accions als socis/es o jugadores.

3- COMUNICACIÓ DE DADES

Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altra manera a cap tercer, excepte a aquells proveïdors de serveis o patrocinadors del Club, els que realitzen determinades activitats pel Club, i que en cap cas tractaran les dades per a les seves finalitats pròpies. Alguns d’aquests proveïdors poden trobar-se fora de la Unió Europea, tal com s’indica en l’apartat 5 següent.

4- DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

Per a alguns serveis, podem tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això vol dir que determinades decisions es prenen de forma automàtica sense intervenció humana. Per exemple, segmentació segons l’interès mostrat en determinades seccions, o utilització dels nostres serveis com seria el cas de Wifi a les nostres instal·lacions.

Així mateix podem elaborar un perfil mitjançant l’anàlisi del seu comportament a la web, mostrant-li productes que puguin ser del seu interès, en base a les preferències que hagi demostrat mitjançant la seva navegació, o informació obtinguda a través de les cookies.

A més, si ha acceptat rebre comunicacions comercials, les mateixes podran ser adaptades i personalitzades segons els interessos dels usuaris, bé en base als productes i serveis sol·licitats, bé sobre la base de les dades que puguem deduir o obtenir de la seva navegació, interès en determinats continguts, reacció a les nostres comunicacions, entre d’altres.

5- Transferències internacionals

El Club s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

Clàusules Tipus aprovades per la UE: contractes aprovats pel regulador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades.

Certificacions dels tercers: com el Privacy Shield, acord marc entre la UE i els Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord amb els requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

6- DURADA DEL TRACTAMENT

Totes les dades que ens faciliti o que puguin ser deduïdes, seran tractades indefinidament mentre formi part del Club, o fins que, per qualsevol mitjà disponible segons la tecnologia disponible en cada moment, el Club pugui considerar que ja no té interès en formar part del Club o rebre les seves comunicacions. Un cop es doni de baixa el Club conservarà les seves dades, de forma anònima, amb finalitats estadístiques, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per complir amb qualsevol obligació legal del Club.

7- EXERCICI DELS SEUS DRETS

En qualsevol moment us podeu oposar a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment.

Així mateix, podeu exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació per escrit dirigida a Club Voleibol Les Franqueses amb adreça a zona esportiva s/n, de Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain), o bé per correu electrònic a clubvoleibollesfranqueses@gmail.com.

El club Voleibol Les Franqueses compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades: Llei 3/2018 de 5 de Desembre així com el Reglament (UE) 2016/679.